อัตราค่าขนส่ง

จำนวน / ค่าขนส่ง แบบลงทะเบียน (บาท/ตัว) แบบด่วน EMS (บาท/ตัว)
1-5 ตัว ตัวแรก 30 บาท ถัดไป 15 บาท ตัวแรก 50 บาท ถัดไป 15 บาท
มากกว่า 5 ตัว ตัวแรก 30 บาท ถัดไป 10 บาท ตัวแรก 50 บาท ถัดไป 10 บาท