อัตราค่าขนส่ง

จำนวน / ค่าขนส่ง แบบลงทะเบียน (บาท/ตัว) แบบด่วน EMS (บาท/ตัว)
1-4 ตัว - 70 บาท
5-10 ตัว - 80 บาท
11-20 ตัว - 120 บาท
21-30 ตัว - 170 บาท
มากกว่า 31 ตัว - 200 บาท
ทางเราขอยกเลิกจัดส่งแบบลงทะเบียน
เพราะทางเราจัดส่งของ scg express , kerry express เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 24/10/2018